110_2

POPIS

Elektrická stejnosměrná lokomotiva řady 110 nahradila v 70. letech na „posunu“ ve větších elektrifikovaných stanicích a železničních uzlech do té doby používané dieselové lokomotivy. Vyznačuje se vyvýšeným stanovištěm strojvedoucího s výborným rozhledem a ovládacím pultem na každé straně. Výjimečně se tyto spolehlivé stroje objevují v provozu i v osobní nebo nákladní dopravě na kratších ramenech nebo na postrku. Z původní koncepce vzniklo několik odvozených řad a také varianta pro střídavý napěťový systém (řada 210). Svou přezdívku Žehlička získala lokomotiva jednak podle tvaru, a také díky svému uplatnění – jezdí ve stanici od zhlaví ke zhlaví (posun sem a tam).

TECH

Označení 110 / tovární E 458.0
Rok výroby 1971-1973
Počet vyrobených 52
Max. rychlost 80 km/h
Trval. výkon 800 kW
Tažná síla až 87 kN
Hmotnost 72 tun

FOTO