POPIS

V lednu 2021 ukončily České dráhy významnou investiční akci „Výstavbu haly pro údržbu elektrických jednotek„ ve Středisku údržby v Brně-Maloměřicích, které patří do organizační jednotky Oblastního centra údržby Východ. Ukončení výstavby moderního objektu pro údržbu elektrických  jednotek umožňuje Českým drahám efektivní údržbu své flotily vozidlového parku a současně možnost vyjednávání s dodavatelem jednotek Jihomoravského kraje o jejich budoucí  údržbě.

Délka haly je 153,4 m, dvoukolejná, šířka 21,6 m. Hala je postavena se sníženou úrovní podlahy,  se sloupkovými prohlížecími kanály pro údržbu pojezdu vozidel. Pro přístup k výzbroji na střeše vozidel jsou u obou kolejí přístupové lávky, z nichž jedna je pevná umístěná po celé délce koleje, u druhé jsou dvě mobilní plošiny. Nad oběma kolejemi  je po celé délce instalován  mostový jeřáb o nosnosti 11 t. Součástí technologického vybavení jsou rozvody  elektro, vzduchu, vedení pro zbrojení pískem a odsávací rozvody pro údržbu uzavřených WC. Na jižní straně haly je v jedné koleji hříž pro vyvázání podvozku. Vnější prostor je ze severní strany doplněn  objekty trafostanice a  zkušebny  elektrické výzbroje obou trakčních systémů 25kV/50Hz AC a 3kV DC a objektem zásobníku  sušeného písku. Součástí výstavby bylo vybudování kapacitních retenčních nádrží pro zabezpečení rovnoměrného odtoku srážkových vod. Hala splňuje přísné požadavky na zateplení staveb. Vytápění haly je zabezpečeno plynovými teplovzdušnými agregáty. Pro zvýšení tepelné pohody zaměstnanců pracujících pod vozidly jsou instalované rozvody teplého vzduchu v prohlížecích kanálech.  Pro osvětlení haly je využito úsporných LED svítidel. Hala se bude využívat primárně pro údržbu jednotek Interpanter, provozovaných na linkách v ZVS MD R13 (Brno –Břeclav –Olomouc) a R19 (Brno-Česká –Třebová), a to bez doprovodných ztrátových technologických  časů, které byly dříve potřebné pro údržbu v původních prostorech a jednotek Regiopanter 640 a 650 provozovaných na vlacích v ZVS Jihomoravského kraje. Vedle těchto ucelených elektrických jednotek zde budou udržovány i vratné soupravy s řídícími vozy, vlaků z linek Jihomoravského a Zlínského kraje.

TECH

Druh stavby Hala pro údržbu elektr. jednotek
Výstavba 2019 – 2021
Realizace stavby MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Délka haly 153,4 metrů
Šířka haly 21,6 metru
Cena stavby 255,4 mil Kč
Kapacita haly  2x až 5 vozová jednotka Panter

FOTO