ČD railjet

RAILJET8

POPIS

Jednotku s typovým označením Siemens Viaggio Comfort tvoří sedm klimatizovaných velkoprostorových vozů se třemi cestovními třídami (bussines, 1. a 2. třída). Nejmenší cestující se mohou zabavit v oddíle s malým kinem, občerstvení je pak zajištěno v bistru s nabídkou ČD Restaurant. Soupravy ČD railjet jsou určeny pro novou linku Praha – Brno – Vídeň – Graz. Každý den vyjíždí na české koleje 8 spojů kategorie railjet, pojmenovaných dle slavných hudebních skladatelů, jejichž tvorba je úzce spjata s českými a rakouskými městy.

TECH

Délka bez lokomotivy 185 m
Hmotnost bez lokomotivy 350 t
Počet vozidel 7
Počet sedadel 442
Z toho business / 1. třída (first) / 2. třída (economy) 6 / 42 /394
Nejvyšší provozní rychlost 230 km/h

FOTO