POPIS

Rozmach motorových vozů na konci třicátých let a především po konci druhé světové války, sebou nesl i požadavek na vytvoření unifikovaných přípojných vozů. Lehké motoráky měly konkurovat parním lokomotivám především po ekonomické stránce, ale i co do nároků na údržbu a obsluhu. Jejich nasazení na hlavní tratě na sebe nenechalo dlouho čekat. Rychlost a pohodlí motorových vozů z počátku třicátých let si vyžádalo i rozšíření přepravní kapacity. K řadě mot. vozů řady M 247.0, známých též jako Modrý šíp, vzniklo ve vagónce Ringhoffer postupně několik sérií přípojných vozů řady Calm, které s hnacím vozem tvořily vzhledově ucelenou vozovou jednotku. Německá okupace také přerušila práci na objednávce deseti motorových vozů M 284.0 a M 284.1, ke kterým vznikla taktéž řada typizovaných přípojných vozů, dodaných dříve, než samotná hnací vozidla. Poválečná průmyslová výroba trpěla nedostatkem kapacit i nových koncepcí. Z nutnosti co nejrychlejší produkce přípojných vozidel se tedy vycházelo z již ověřených konstrukčních řešení. První ze 150 kusové série řady Calm dodala v roce 1949 vagónka Tatra Studénka. Svého původního určení si vozy dlouho neužily. Předválečné motorové vozy záhy dosloužily a byly nahrazeny motoráky řady M 262.0. Provoz přípojných vozů sebou nesl dvě zásadní komplikace. Jejich vysoká hmotnost a tedy nároky na hnací vozidlo, ale především pak komplikace s vytápěním. Hnací vozy a automatika topení neodkázaly soupravu dostatečně vytopit. I přes pokusy s kamny na pevná paliva se později ukázalo jako nejefektivnější provozovat tyto vozy s lokomotivami a využít tak možnosti vytápění z centrálního zdroje. Vozy, přeznačené v roce 1967 na Bam, se pak od sedmdesátých let postupně stahují z hlavních tratích na osobní vlaky převážně v okolí Plzně a Nymburka, kde také na konci 80. let svou třicetiletou službu končí. Dnes se s nimi setkáte na řadě nostalgických akcích, nebo v muzeu ČD v Lužné u Rakovníka.

TECH

Označení Bam (původně Calm, Bnp)
Počet vyrob. vozů 150
Max. rychlost 120 km/h
Výroba v letech 1949-1950
Míst k sezení 2. třída 88
V provozu 1949-1990

FOTO

připravuje se